Menu


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer19933/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99

Sponsorzy

 

 

Patroni Medialni

 

 

Archiwum


Warning: Parameter 1 to modMainMenuHelper::buildXML() expected to be a reference, value given in /home/platne/serwer19933/public_html/libraries/joomla/cache/handler/callback.php on line 99
Program Bliżej Emocji 7 Drukuj Email

 

Czwartek 18 maja 2017


10.00    UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

10.00-12.00 SESJA 1.  (prowadzenie: Bogusława Lachowska)
Aleksandra Jasielska (UAM), Paweł Korpal (UAM) - Zarażenie afektywne w tłumaczeniu symultanicznym
Monika Wróbel (UŁ), Maja Rzeczkowska (UŁ) - Postawy interpersonalne a zarażanie afektywne: Czy lubienie i respekt sprawiają, że uczucia są bardziej zaraźliwe?
Klara Królewiak (Uniwersytet SWPS) - Czy uśmiech rywala zaraża? Współpraca i rywalizacja a społeczna indukcja afektu
Paweł Brudek (KUL), Stanisława Steuden (KUL) - Mądrość i emocje. Afektywny wymiar mądrości w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości – analiza badań własnych

12.00-12.30 Przerwa kawowa

12.30-14.30 SESJA 2.  (prowadzenie: Wojciech Otrębski)
Aleksandra Tokarz (UJ), Kamil Michalik (UJ) - Humor i emocje pozytywne jako zjawiska paradoksalne w procesie twórczym
Kamil Imbir (UW) - Czy kontakt z bodźcem emocjonalnym może zwiększyć systematyczność myślenia? Dane z badań nad dwusystemowym modelem relacji emocji i procesów poznawczych
Anna Batory-Ginda (APS) - Poczucia kształtujące tożsamość w warunkach jej zagrożenia i wzmocnienia
Oleg Gorbaniuk (KUL), Krystian Macheta (KUL) - Taksonomia psycholeksykalna stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego

14.30-15.30 Obiad

15.30-16.30 WYKŁAD     Igor V. Pantic (University of Belgrade, Serbia; University of Haifa, Israel)
Research on neurophysiological basis of mood and emotion:current trends and future prospects

17.00-18.30 PANEL DYSKUSYJNY Terroryzm i jego oblicza (prowadzenie: Zbigniew Zaleski)
Uczestnicy dyskusji: Wojciech Cwalina (Uniwersytet SWPS), Dariusz Doliński (Uniwersytet SWPS), Maciej Dymkowski (Uniwersytet SWPS), Krzysztof Liedel (Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem), Ryszard Machnikowski (UŁ)


Piątek 19 maja 2017


9.00-11.00 SESJA 3. „Rola regulacji emocji w zespole stresu pourazowego (PTSD)”  (prowadzenie: Bogdan Zawadzki)
Stanisława Steuden (KUL) - Czy w doświadczaniu traumy jest miejsce na przebaczenie
Dawid Ścigała (APS) - Efekt interferencji w Emocjonalnym Teście Stroopa a przewidywanie zaburzeń pourazowych u ofiar i sprawców wypadków komunikacyjnych. Badanie podłużne
Bogdan Zawadzki (UW), Urszula Barańczuk - Nasilenie objawów PTSD a poznawcze strategie regulacji nastroju
Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała (Uniwersytet SWPS) - Aleksytymia i dysocjacja a rozwój  zaburzeń po traumie

11.00-11:15 Przerwa kawowa

11.15-12:15 WYKŁAD    Menachem Ben-Ezra (Ariel University, Israel)
From shattered assumptions to disruption of core beliefs: Human reactions to terror across Israel, France and the U.S.

12.15-13.00 SESJA PLAKATOWA
Mateusz Adamik (KUL) - Czy uważność moderuje relację pomiędzy deklarowaną inteligencją emocjonalną, a rozpoznawaniem ekspresji mimicznych
Magdalena Biolik (UŚ) - Pogłębić wiarę, by śmielej zaufać ludziom...? Przywiązanie, przywiązanie wobec Boga i samoocena a przekonania o świecie społecznym
Agata Błachnio (KUL), Aneta Przepiórka (KUL) - Type D Personality and Stress Coping Strategies as Predictors of Facebook Intrusion
Kamila Borkowska (KUL), Zbigniew Zaleski (WSEI) – Emotion maturity – new concept
Paweł Brudek (KUL), Dominika Polak (KUL) - Aleksandra Ogórkowska (KUL) - Emotional Intelligence and Marital Satisfaction among Elderly People
Paweł Brudek (KUL), Stanisława Steuden (KUL) - Cechy osobowości jako predyktory przebaczenia małżeńskiego osób w okresie wczesnej, średniej i późnej dorosłości. Analiza badań własnych
Małgorzata Charęzińska (KUL) - Children's theory of mind and emotions
Mateuesz Cichocki (UMCS) - Rola emocji w podejmowaniu decyzji
Kamila Dobrenko (APS) - Z jak bardzo złożonych informacji jesteśmy w stanie korzystać nie będąc ich świadomymi? Emocje o genezie automatycznej vs refleksyjnej a poprawność przetwarzania utajonych słów
Anna Falkiewicz (KUL), Magdalena Karpuk (KUL), Jadwiga Kłapacz (KUL), Zbigniew Zaleski (WSEI) - Emotional reactions to immigrants from Syria to EU: the Polish Case
Dorota Kalka (Uniwersytet SWPS) - Pozytywne emocje i wsparcie ze strony partnera a funkcjonowanie z cukrzycą typu 2
Kinga Kępa (KUL)  – Związek natężenia aktywności dialogowej z afektem negatywnym
Karolina Koszałkowska (UŁ), Monika Wróbel (UŁ)¬¬ - Fundamenty moralne a reakcje emocjonalne na humor dyskredytujący
Paweł Kot (KUL), Anna Katarzyna Zaleszczyk (PAN) - Poziom lęku a pewność podejmowania decyzji zawodowych u maturzystów
Agata Kozłowska  (Uniwersytet SWPS) - Aggression - only one form of anger regulation
Dorota Krzowska, Wojciech Otrębski (KUL) - How Much are They Different?  The Millennials’ Generation Attitudes Towards Peers with Disability
Agnieszka Lasota (UP) - Doświadczanie empatii i wdzięczności a poczucie dobrostanu i sensu życia
Kamil Niziołek (UKSW), Adrian Skoczek (UKSW), Ewa Gołębiewska (UKSW) - Rola neuroafektywnych systemów emocjonalnych w kształtowaniu się przywiązania
Monika Pawłowska (Uniwersytet SWPS) – Dominujące emocje, obraz siebie i zadowolenie z życia w zależności od wagi ciała
Agnieszka Pierchała (KUL, UMWr) – Terror w relacjach czyli o przemocy emocjonalnej i jej konsekwencjach
Aneta Przepiórka (KUL), Agata Błachnio (KUL) – Polish adaptation of Dispositional Envy Scale (DES)
Ewelina Purc (KUL) - Cross-cultural invariance of the personal initiative measure
Karolina Rymarczyk (UKSW), Ewa Gołębiewska (UKSW)  - Rozbieżność ja a odczuwanie emocji względem wizerunku ciała
Sylwia Seul-Michałowska (ASSz) - Emocje w blogu młodzieżowym a pytania o siebie, innych, świat
Marta Siębida (KUL), Zbigniew Zaleski (WSEI) - Attachment style and emotional intelligence
Magdalena Skrodzka (UW) - Emocjonalne podłoże postaw wobec uchodźców
Mikołaj Sobieszek (UKSW), Katarzyna Bączkowska(UKSW), Antonina Cieślińska (UKSW) - Rola neuroafektywnych systemów emocjonalnych a osobowość
Kinga Szymaniak (UW), Marcin Zajenkowski (UW) - Czy każdy narcyz gniewa się tak samo? Relacja między gniewem a narcyzmem wrażliwym  i wielkościowym z uwzględnieniem roli cech osobowości oraz perspektywy czasowej
Małgorzata Sobol-Kwapińska (KUL), Joanna Romanek (KUL), Piotr Oleś (KUL) - Dialogi wewnętrzne a perspektywa czasowa w kontekście neurotyczności
Katarzyna Tomaszek (UP im. KEN), Agnieszka Lasota (UP im. KEN) - Jak zmierzyć wdzięczność? Polska adaptacja kwestionariusza do badania wdzięczności GRAT-R
Małgorzata Torój, Wiesław Talik - What makes trainers engage in their work? - exploratory research
Katarzyna Wac (KUL) - Men’s well-being. Do Fathers Benefit from Engagement in Child Care Activities?
Michał Wiechetek (KUL), Wiesław Talik (KUL) - Ocena ważności wymiarów klimatu organizacyjnego – badania przedstawicieli wybranych krajów europejskich
Maria Wojcieszek (UW) – Emotional well-being and school achievement of secondary school graduates.
Aleksandra Wójcik (KUL), Zbigniew Zaleski (WSEI) - Psychologiczne determinanty gotowości do transplantacji narządów
Marzena Wójtowicz (KUL), Magdalena Szubielska (KUL), Anna Szymańska (KUL) - Aesthetic Preference and Emotion in Children's Reception of Contemporary Art

13.00-14.00 Obiad

14.00-16.00  SESJA 4. (prowadzenie: Wacław Bąk)
Aleksandra Jasielska (UAM), Michał Ziarko (UAM) - Koszty emocjonalne uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych. Perspektywa ofiar i ratowników
Krystyna Rymarczyk (Instytut Biologii Doświadczalnej Uniwersytet SWPS) - Wyznaczniki i mózgowe korelaty automatycznych reakcji mimicznych
Marcin Moroń (UŚ) - Jak inteligencja emocjonalna sprzyja dobrostanowi? Mediacyjna rola pozytywnego i negatywnego afektu oraz stylu przetwarzania emocji
Ryszard Klamut (PRz) - Dwuelementowy model doświadczania bezpieczeństwa. Czy to konstrukt zasługujący na uwagę?

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI